Contact

Steven en Veerle Vermeesch-Bertels

Rue Haute 37

5550 Chairière

 +32 61 65 50 67

+32 499 08 99 64

+32 495 20 81 71

info@leniddoux.be